Installing Progressive 11 Inch Shocks To My Harley Dyna Street Bob Hd Gopro